Πρόσθετες υπηρεσίες:

ΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ LASER

Στους πελάτες του DIATECHNO παρέχουμε πρόσθετη εξειδικευμένη υπηρεσία κόλλησης πολύτιμων μετάλλων με μηχάνημα συγκόλλησης laser.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες για την υπηρεσία αυτή.