Πρόσθετες υπηρεσίες:

ΛΟΥΣΤΡΟ & ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

Στους πελάτες του DIATECHNO παρέχουμε πρόσθετες εξειδικευμένες υπηρεσίες λουστραρίσματος και επιμετάλλωσης στο εξειδικευμένο εργαστήριο μας.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
μαζί μας για περισσότερες
λεπτομέρειες για τις υπηρεσίες αυτές.