Πρόσθετες υπηρεσίες:

AΔΑΜΑΝΤΟΔΕΣΙΑ

Στους πελάτες του DIATECHNO παρέχουμε πρόσθετη εξειδικευμένη υπηρεσία αδαμαντοδεσίας απο τους έμπειρους αδαμαντοδέτες μας.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες για την υπηρεσία αυτή.